Godło PTTK
Godło koła

Klub Przewodników Beskidzkich i Terenowych
im. Witolda Pustówki
Oddział PTTK "Gorce" w Nowym Targu

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z działalności Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Witolda Pustówki w Nowym Targu za 2008 rok.

ZAŁĄCZNIK

XXXVII RAJD NOCNY "Szlakami Partyzantów Gorczańskich"

W dniach 21-22 października 2005r. (piątek-sobota) odbył się XXXVII Rajd Nocny „Szlakami Partyzantów Gorczańskich”, organizowany przez nowotarski oddział PTTK „Gorce”, I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu i Szczep Wędrowniczy ZHP „Salamandra” w Nowym Targu. Głównym koordynatorem rajdu był przewodnik Adam Jachymiak.W rajdzie brało udział ok. 57 osób”.

Zbiórka uczestników wyprawy nocnej odbyła się w piątek o 18.00 przed GOPR-ówką na Długiej Polany. Pierwsza część rajdu, czyli spotkanie z zaproszonym gościem odbyło się w GOPR-ówce, zaproszony został Jan Marian Kacwin Prezes Oddziału Nowotarskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Opowiadał o swoich własnych przeżyciach z czasów partyzantki, robiąc z rajdu piękną lekcje historii, której rajdowicze nigdy nie zapomną.

Po skończeniu spotkania o 19.30 rozpoczęła się 2 część rajdu. Na szlak wyszły grupy uczestników. Pierwszy postój był na Polanie Brożek, na której odbyła się msza polowa odprawiona przez księdza Andrzeja Caputę z parafii NSPJ w Nowym Targu.

Po zakończeniu mszy i zaspokojeniu pierwszego głodu uczestnicy ruszyli dalej w swoich grupach. Tym razem już nie robiąc dłuższych postojów zmierzali w stronę schroniska na Turbaczu, gdzie czekała na wszystkich gorąca herbata i bigos. Posiłek był fundowany przez gospodarzy schroniska p. Teresę Janik i Włodzimierza Jaworskiego.

Po posileniu się ok. godziny 0.45 cała ekipa rajdu wyszła ze schroniska i przeszła na Halę Długa, by przy symbolicznym grobie Albiny Białoń zapalić znicz i wspomnieć jej bohaterstwo. Po zakończeniu apelu uczestnicy udali się w stronę schroniska, gdzie przy ognisku śpiewane były piosenki partyzanckie i harcerskie. O 2.30 został zawiązany krąg i odśpiewana „Pieśń Pożegnalna”, po czym uczestnicy znów podzieli się na grupy i zaczęli schodzić w stronę Nowego Targu.

O 5.00 rano wszyscy już byli pod GOPR-ówką zmęczeni i szczęśliwi, że mogli brać udział w takiej właśnie nie tuzinkowej imprezie. Wszyscy teraz czekają na następny rajd nocy, który tradycyjnie obędzie się za rok, a organizatorzy mają nadzieję, że następny rajd przyciągnie większą rzeszę uczestników zafascynowanych nie tylko górami, ale i historią.

(willow)SPRAWOZDANIE

z działalności Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych Oddziału PTTK „Gorce” w Nowym Targu w 2003r.


Zarząd Koła pracował w okresie sprawozdawczym w składzie:
przewodnicząca - Celina Sordyl
v-ce przewod. – Stanisław Koszarek
sekretarz - Jan Strycharski
skarbnik - Olga Nosiewicz
członkowie Zarz. – Jakub Bigos
- Adam Jachymiak (od 27.02.2003r.)
- Adam Andrzej Kustwan (od 27.02.2003r.)

Koło cały rok działało wg. planu pracy opracowanego przez Zarząd i zatwierdzonego na grudniowym zebraniu członków Koła w 2002r. Plan został w całości zrealizowany.

1.Zebrania Zarządu.
Po raz pierwszy w 2003r.wprowadzono systematyczne zebrania Zarządu Kola raz w miesiącu w poniedziałki poprzedzające czwartkowe zebrania członków Koła. Zarząd zbierał się w siedzibie Muzeum Podhalańskiego PTTK omawiając tematy, które miały być poruszane na najbliższych zebraniach członków Koła ustalając każdorazowo porządek tychże zebrań.
2.Zebrania członków Koła.
Odbyło się 10 zaplanowanych (w tym dwa plenerowe) zebrań członków Kola w tradycyjnych już miejscach (Koło nie posiada własnej siedziby).Gościny nieodpłatnie udzielali nam: „Balltona”w Rynku, Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki, GOPR na Długiej Polanie oraz zawsze życzliwa pani Helena Sulka na Kokoszkowie.
Na styczniowym spotkaniu po zapoznaniu się i przedyskutowaniu przez zgromadzonych planu pracy na 2003r. ,kol. Jan Strycharski- sekretarz Kola- przedstawił sprawozdanie z działalności za 2002r.,a kol. Olga Nosiewicz zaproponowała aby to sprawozdanie przekazać do Wydz. Infrastruktury Urzędu Miasta w celu poinformowania o działalności Koła. Kol. Olga Nosiewicz-skarbnik – przedstawiła również sprawozdanie finansowe Koła za 2002r.,które zostało przyjęte bez uwag. Niewątpliwie najważniejszym wnioskiem jaki padł na tym zebraniu była propozycja kol. Fryźlewicza o utworzeniu strony internetowej Kola. Wnioskodawca podjął się to niezwłocznie załatwić.
Zebranie lutowe otwarła swoją interesującą prelekcją o Spiszu mgr Elżbieta Łukuś z Niedzicy. Następnie kol. Adam Andrzej Kustwan podał historyczną dla Koła wiadomość: jest strona internetowa – www.kpb.nowytarg.pl.
Postanowiono, że na tej stronie będą gromadzone coroczne plany pracy i najbardziej aktualne wiadomości z życia Koła .Gospodarzem i odpowiedzialnym za jej sprawne funkcjonowanie jest kol. A.A. Kustwan.
Marcowe spotkanie wypełniła pasjonująca prelekcja- udokumentowana własnymi przeźroczami- kol. Ireny Szajnar. Obszernym tematem była historia cmentarzy z I wojny światowej na terenie Beskidu Niskiego. Zebrani mogli się zapoznać z genezą ich zakładania i budowy, sylwetkami projektantów. Przeźrocza natomiast pokazały ich obecny stan.
Na kwietniowym zebraniu wspomniano działalność zmarłego nestora przewodnictwa „Ojca” Witolda Tokarskiego. W pogrzebie w Nowym Sączu ,jako przedstawicielki Koła, uczestniczyły Anna Figura i Celina Sordyl.
Na zebraniu świętowano 90 urodziny naszego zasłużonego kolegi Jurka Farana. Życzenia przesłała mu też, przebywająca od 10 lat w USA , kol. Irena Głąbińska po mężu Trofimiuk.
Kol. Celina Sordyl podzieliła się też wrażeniami z dwudniowego spotkania przewodników Małopolskiego Forum Przewodnictwa w schronisku na Prehybie.( w niedzielę rano dotarł Adam Jachymiak).
Maj to spotkanie w plenerze. Tym razem w Szaflarach. Jednak chyba z powodu deszczowej pogody zdecydowało się w nim uczestniczyć jedynie pięcioro przewodników i trzech sympatyków Koła .Było jednak warto Odwiedzono bowiem miejsce bliskie Nowego Targu, a mało znane: wzgórze Ranisborg z historycznym krzyżem, kościół po generalnym remoncie, pomnik i dom Augustyna Suskiego oraz stary dom z rewelacyjnym malowidłem ściennym.
Czerwcowe spotkanie miało miejsce na cmentarzu komunalnym w naszym mieście, gdzie złożono wiązanki kwiatów na grobach zmarłych kolegów i odmówiono modlitwę. Odeszli już z naszego grona: Józef Fryźlewicz, Witold Pustówka, Kazimierz Szperlak .Odwiedzamy też groby Jana Plucińskiego i Michała Balary. Później tradycyjnie udano się na Kokoszków w gościnne progi domu Pani Helen Sulki, gdzie kontynuowano zebranie przy smakołykach przygotowanych przez gospodynię.
Pierwsze powakacyjne spotkanie odbyło się wśród Dursztyńskich Skałek w przepięknej wrześniowej pogodzie. Wędrując wśród pól słuchano barwnych wspomnień z działalności w spiskich szkołach i instytucjach kol. Jakuba Bigosa i Andrzeja Chowańca, który długie lata był Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Dursztynie. Urodził się natomiast w Jurgowie, a teraz mieszka w Rogożniku. Kol. J.Bigos to też Spiszak bo urodził się w Kacwinie.
Najpierw jednak odwiedzono Siostry Niepokalanki i zwiedzono kaplicę Św. Ducha, oraz chałupę, gdzie zamieszkiwała prowadząc niezwykły żywot „pani ze Skałki”- Mieczysława Faryniak. Finałem tego niezapomnianego spaceru było ognisko pod Gęślami .Poszczególni koledzy dzielili się wspomnieniami z wojaży po kraju i Europie. Między innymi Irena Szajnar barwnie i z humorem opowiedziała o wycieczce do Czarnogóry i nareszcie do Albanii. Na zakończenie fetowano zamążpójście Marioli Dutki, która 6 września o godz. 16.00 w kościele p.w NMP Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem na Olczy poślubiła Dariusza Ziemianka .
W październiku zebrani wysłuchali kolejnej prelekcji kol. Ireny Szajnar tym razem z Jej wędrówek po cmentarzach świata Wykład poparty był jak zwykle własnymi przeźroczami (byłby z nich piękny album) ukazującymi surowe piękno cmentarzy różnych religii. Kol. Marioli wręczono prezent ślubny- koc- na płodność rodu Ziemianków, a Irenie złożono życzenia imieninowe.
Kol. Adam Jachymiak podzielił się w listopadzie wspomnieniami z młodzieńczej wycieczki do Nowego Jorku. Pokazał przy tym oryginalne przeźrocza ukazujące charakterystyczny urok tej metropolii. Przedstawiono również zebranym zarys planu pracy na 2004r. Kol. Wanda Domałacna - Teper zapoznała obszernie z programem obchodów- przypadającego w 2004r.- 100 lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Główne uroczystości odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2004r.
Zebranie grudniowe to tradycyjny opłatek i życzenia imieninowo- świąteczno- noworoczne. Każdy z obecnych otrzymał urozmaicony plan pracy Koła na 2004r. Podzielono się również ostatnimi turystycznymi nowościami jak np. odkryciem w masywie Klimczoka dużej jaskini.
3. Wycieczki.
Zarząd Kola zorganizował 5 wycieczek szkoleniowych autokarowych i 3 wycieczki piesze górskie. I tak:
05.05.2003r. - wycieczka piesza uczestników Konkursu Wiedzy o Spiszu na trasie: Zamek Niedzick - Branisko – Dursztyn. Uczestników 84. Pogoda w dniu wycieczki była słoneczna, niebo bezchmurne, a temperatura letnia. Widoki na trasie cudowne, a rozwijająca się wiosenna przyroda wspomagała piękno krajobrazu. Na polanach widokowych dzieciom zapierało dech w piersiach. Objaśnień na trasie udzielały: Elżbieta Łukuś, Anna Rużyczka Celina Sordyl, Jolanta Guzik i Mariola Dutka. Dzieci i młodzież byli bardzo zdyscyplinowani, mimo tak dużej grupy nie było z nimi kłopotu. Najmłodszym uczestnikiem wycieczki był 4,5 letni Jaś Tokarski .Szedł ze swoim tatą Dariuszem Tokarskim . (wnuk i prawnuk „Ojca” Tokarskiego)
17.05.2003r. wycieczka na Słowację na Wyż.Lubowlańską, zwiedzono sanktuarium w Litmanowej i zamek lubowlański , do którego dotarto pieszo z Jarabiny. Udział wzięło 31 osób. Prowadził kol. Jan Strycharski.
07.06.2003r. spotkanie na Bereśniku w rocznicę zmagań egzaminacyjnych po kursie przewodnickim. Udział wzięło 12 osób. Dotarła też Ewa Iwulska Długopolska w wysoko zaawansowanej ciąży ( w lipcu urodziła syna).Był również ks. Stanisław Pachowicz z Muszyny.
14.06.2003r. wycieczka w Beskid Niski. Po zwiedzeniu cerkiewek w Kwiatoniu i Bartnem wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę do rezerwatu skalnego „ Kornuty” i zejście do Folusza skąd przez Gorlice powrót do N. Targu. Udział wzięło 37 osób. Prowadził kol. Adam Jachymiak. Wycieczka z przygodami.
12.07.2003r. wycieczka na Słowację. Zwiedzono ruiny zamku Blatnica, fragment Dol. Blatnickiej, imponujący zamek Bojnice i wspaniały barokowy kościół w Prievidzy. Udział wzięło 40 osób. Prowadzili: kol.kol. Stanisław Koszarek i Jan Strycharski.
09.08.2003r. wycieczka na Słowację. Zwiedzono bardejowską starówkę z kościołem św. I dziego, Dolinę Śmierci z II wojny światowej w okolicy Kapisovej, Pustelnię św. Jana z Dukli, Duklę. Udział wzięło 40 osób . Prowadził kol. Jan Strycharski. Dukla to jego miasto rodzinne.
13.09.2003r. udział w uroczystej Mszy Świętej przy Szałasowym Ołtarzu polowym na Hali Turbacz w Gorcach w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II w 25.lecie Pontyfikatu i 50. rocznicę Mszy Świętej odprawionej 17 września 1953roku na Turbaczu przez ks. Karola Wojtyłę dla przyjaciół turystów – młodych naukowców i studentów krakowskich oraz gorczańskich pasterzy, wg zasad ustanowionych dziesięć lat później przez Sobór Watykański II (1962-1965) –twarzą do ludzi. Pomysłodawcami byli: Anna i Tadeusz Kochańscy z Krakowa. W uroczystości wzięło udział 8 osób – Adam Błaczczyk, Bogdan Detlloff, Monika Gacek, ks. Dariusz Ostrowski z grupą młodzieży, Olga Nosiewicz z chórem „Gorce”, Anna Figura, Celina Sordyl i Anna Spiechowicz. Na uroczystości zebrano podpisy uczestników i wysłano do Papieża do Rzymu. Jan Paweł II odpisał na ręce przewielebnego Księdza Kanonika dr Jana Abrahamowicza z Krakowa ul. Świętego Krzyża 23.
Watykan 15 pażdziernika 2003r.
Drodzy Pielgrzymi na Hali Turbacz,
Bardzo serdecznie dziękuję za Wasz udział we Mszy św. na Hali Turbacz, odprawionej w 50-tą rocznicę Mszy św. twarzą do ludu, jaką odprawiłem dla grupy młodych naukowców i studentów. Jestem Wam wdzięczny, że pokonaliście trud wędrówki na szczyt Turbacza, by tam modlić się w mojej intencji, dla podkreślenia duchowej łączności w dziękczynnych modlitwach za 25 lat mego Pontyfikatu. Bóg zapłać!
Dziękuję za przesłany list z podpisami Uczestniczek i Uczestników, a także zdjęcia, które przybliżyły mi scenerię tej Uroczystości.
Z wdzięcznością pozdrawiam serdecznie i życząc Bożych łask dla Was i Waszych Rodzin, polecam Wszystkich opiece Matki Najświętszej.
Z serca Wam Błogosławię.
13.09.2003r. wycieczka w okolice Krakowa. Zwiedzono Pustynię Błędowską , kościół w Paczółtowicach, klasztor w Czernej, Dolinkę Minkowską.
Udział wzięło 40 osób. Prowadził kol. Adam Jachymiak.
4. Szkolenia.
25stycznia 2003r. w budynku Dyrekcji PPN w Krościenku odbyło się jak co roku szkolenie, ukończenie którego uprawnia przewodników prowadzących grupy wycieczkowe do bezpłatnego wstępu na Trzy Korony, Sokolicę, do Wąwozu Homole i Dol. Białej Wody. Tematem szkolenia były zwierzęta Pienin i ich ochrona. Uprawnienia prolongowało 26 osób.
Koledzy Adam Błaszczyk i Adam Jachymiak ukończyli kurs przewodnicki w Rzeszowie i zdali z doskonałym wynikiem egzaminy uzyskując uprawnienia przewodnickie kl.III na Bieszczady i Beskid Niski. Rozpoczęli Kurs na przewodników tatrzańskich w Zakopanem.
Kol. Krzysztof Leśniowski zdał również doskonale egzamin na przewodnika beskidzkiego (wcześniej ukończył u nas kurs)
Rozszerzenie uprawnień na przodownika GOT uzyskali: Jan Ziemba, Adam Jachymiak – Beskidy Wschodnie, Dariusz Ostrowski – Sudety, Anna Rużyczka – Beskidy Zachodnie.
5.Imprezy dla młodzieży i inne.
Jak co roku członkowie Koła brali czynny udział w organizowaniu i prowadzeniu konkursów i turniejów turystyczno- krajoznawczych dla młodzieży.
29.04.2003r. – III Regionalny Konkurs Wiedzy o Spiszu i Podhalu dla szkół gimnazjalnych odbył się w Gimnazjum w Krempachach. Udział wzięło 8 drużyn. Przy konkursie pracowali: C. Sordyl, J. Strycharski, S. Koszarek, M. Dutka, J. Bigos, J. Jurkowska, J. Guzik, A. Rużyczka. I miejsce zajęła drużyna z miejscowej szkoły.
10.05.2003r. eliminacje oddziałowe XXXI OTTK w Zespole Szkół w Leśnicy. Pracowali :J. Guzik, C. Sordyl, W. Teper, D. Ostrowski, S. Koszarek, J. Bigos, M. Dutka.
12.05.2003r. Gminny Konkurs o Unii Europejskiej w S.P. w Czarnej Górze- M. Dutka, C. Sordyl.
31.05.2003r. eliminacje wojewódzkie XXXI OTTK w Zespole Szkół w Szaflarach
.-M. Dutka, C. Sordyl, A. Jachymiak, W. Teper,A. Rużyczka cały dzień pracowali aby wszystkie konkurencje przewidziane regulaminem przebiegły w miarę bardzo sprawnie. Kol. Adam Jachymiak przygotował trasę marszu na orientację .

W czerwcu uczestniczyliśmy w pogrzebie naszego przyjaciela Andrzeja Kudasika, regionalisty, autora książek o Podhalu który zmarł nagle w niedzielę w Zielone Świątki w czasie spotkania koleżeńskiego z okazji 50 lecia matury. Chodził do klasy z naszą koleżanką Olgą Nosiewicz.
Natomiast w lipcu w pogrzebie ojca Marka Fryźlewicza
05.06.2003r. III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Nowym Targu i Gminie N. Targ dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Szkole Podst. w Nowej Białej. Przy konkursie pracowali: A.Chowaniec, M. Dutka, J. Guzik, C. Sordyl.
02.07.2003r.Łopuszna – rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. W uroczystościach na cmentarzu i GOK wzięły udział Krystyna i Anna Babiak i Celina Sordyl. Kol. złożyły kwiaty na grobie ks. profesora.
28.08-31.08.2003r. XXI Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK „Góry Izerskie 2003”. Trasę B średnią w 100% przeszły koleżanki: Krystyna Babiak, Jolanta Guzik, Helena Łojas, Maria Barnaś, Janina Piszczek, Anna Polak, Celina Sordyl. Gdzie te chłopy?
28.08.2003r.(czwartek) Szklarska Poręba Górna-Smedava (autobusem)- Jizera (1122m) Jizreka- Korenov- do Harrachova (autobusem)-Szklarska Poręba Górna (autobusem)
29.08.2003r. (piątek) Szklarska Poręba Górna- Świeradów Zdrój (autobusem) – schronisko na Stogu Izerskim (1060m) –Stóg Izerski – Polana Izerska- Rozdroże pod Kopą – Rozdroże pod Izerskimi Garbami – Wysoki Kamień (1058m) – Szklarska Poręba Górna. Wieczorem watra przewodnicka w Starej Chacie Walońskiej u p. Juliusza Naumowicza.
30.08.2003r. (sobota) Szklarska Poręba Górna-Dom braci Carla i Gerharda Hauptmanów ( zwiedzanie) - Dom Vlastimila Hfmana (zwiedzanie) – Chybotek – Grób Karkonosza – Złoty Widok – Wodospad Szklarka – wzdłuż Kamiennej przed Muzeum Ziemi „Juna” i Karczm e Głodową do Szklarskiej Poręby Górnej. Wieczorem bal przewodnicki.
31.08.2003r. ( niedziela) Szklarska Poręba Górna – Wodospad Kamieńczyka przez Krucze Skały i ścieżka dydaktyczną przy Nadleśnictwie Szklarska Poręba.
Zakwaterowanie w ośrodku FWP „Zdrowie” przy ul. Słowackiego 11.
06.09.2003r. W tym dniu kol. Jolanta Guzik reprezentowała Koło na otwarciu wystawy w budynku Starej Szkoły na terenie Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej pt. „Przewodnik od Helu do hol” zorganizowanej w 90 rocznicę urodzin Tadeusza Staicha. Prof. dr hab. Pola Kuleczka z Uniwersytetu Zielonogórskiego wygłosiła referat pt. Orawska Ziemia malowana słowami Tadeusz Staicha.
11.10.2003r. Łopuszna przy grobie ks. prof. Józefa Tischnera rozpoczął się III Rajd Szlakami ks. profesora Józefa Tischnera. Koło reprezentowały : C. Sordyl, O. Nosiewicz .Był też nasz kolega Burmistrz Miasta N.Targu Marek Fryźlewicz-przemawiał do uczestników.Kol. Andrzej Chowaniec poszedł z grupą na Turbacz. Kol. zapaliły znicze n a grobie profesora.
35 Rajd Szlakami Partyzantów Gorczańskich, którego organizatorem jest I LO w N. Targu .Uczestnicy wyruszyli na szlak w Gorce z naszymi przewodnikami Wandą Domałacną Teper i Adamem Jachymiakiem.
24.11.2003r. na uroczystej akademii z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa w MOK nasz kol. ks. Dariusz Ostrowski został uhonorowany odznaką III stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi .”
13.11.2003r. Konkurs Wiedzy o Spiszu dla szkół podstawowych w S.P w Trybszu .Byli na nim : Jakub Bigos, Jagoda Jurkowska, Olga Nosiewicz, Jolanta Guzik i prezeska jako Przewodnicząca Komisji Konkursowej. W konkursie brało udział 13 szkół. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podst. z Dursztyna.
6.Inne sprawy.
Na wniosek kol. Jerzego Farana podjęto kroki zmierzające do nadania Kołu imienia Witolda Pustówki- naszego niezwykle zasłużonego i niezapomnianego Kolegi. W materiałach zgromadzonych w tym celu, skierowanych przez Zarząd Koła do zatwierdzenia Zarządowi Oddziału PTTK „Gorce”, znalazła się również propozycja nadania imienia Witolda Pustówki odcinkowi szlaku niebieskiego z Kacwina do Łapszanki. Decyzję w tych sprawach musi podjąć Walne Zebranie Członków Oddziału PTTK „Gorce” w Nowym Targu, co ma nastąpić dopiero w 2005r.
W dniu 11 listopada na uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości w MOK w Nowym Targu Rada Miejska uhonorowała Medalem Zasłużonego dla Nowego Targu kol. Władysława Piestraka. Z powodu ciężkiej choroby nie mógł odebrać odznaczenia. Na tej samej akademii z rąk starosty nowotarskiego Jana Hamerskiego kol. Olga Nosiewicz i kol. Jerzy Faran odebrali odznaczenia państwowe Srebrne Krzyże Zasługi przyznane przez prezydenta RP.

Z powodu pisemnej rezygnacji kol. Jana Watychy z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Koła, w dniu 27.11.2003r. powołano do składu Komisji kol. Jagodę Jurkowską

Kol.i kol. brali również udział w otwarciu różnych wystaw w Muzeum Podhalańskim PTTK, w Galerii Jatki, MOK i skansenie w Zubrzycy Górnej , gdzie dyrektoruje nasza koleżanka Emilia Rutkowska.
Do Koła w 2003r należeli: Babiak Krystyna, Barnaś Maria, Bigos Jakub, Błaszczyk Adam, Bukowska – Wojtaszek Halina, Chowaniec Andrzej, Dettloff Bogdan, Faran Jerzy, Figura Anna, Fryźlewicz Marek, Gacek Monika, Guzik Jolanta, Guńska Wanda, Iwulska Długopolska Ewa, Jachymiak Adam, Jurkowska Jagoda, Kapłon Piotr, Koszarek Stanisław,Kustwan Adam Andrzej, Kuczera Małgorzata, Leśniowski Krzysztof, Łabus Jan, Łojas Helena, Majerczak Marek, Milaniak Krystyna, Nosiewicz Olga, Orzeł Józef, Ostrowski Dariusz, Piątkowska Ewa, Piestrak Władysław, Piszczek Janina, Pachowicz Stanisław, Popko – Tomasiewicz Krystyna, Rutkowska Emilia, Rutkowski Andrzej, Sięka Witold, Sordyl Celina, Stefanik Maroiola, Smosna Marek, Strycharski Jan, Styrczula – Dyrek Teresa, Szajnar Irena, Wojtas Jan Watycha ,Wanda Domałacna Teper, Ziemba Jan, Ziemianek Mariola .Do Koła nie należy Anna Rużyczka – przewodnik tatrzański ale często włącza się w organizację różnych imprez PTTK i Koła – można powiedzieć jest nasza.j
Nasza koleżanka Irena Głąbińska po mężu Trofimiuk zamieszkała od 10 lat w USA od zeszłego roku interesuje się działalnością Koła . Przesyła nam pozdrowienia, zdjęcia i życzenia jak również wspomaga nas finansowo.
Na wyróżnienie zasługuje kol. Jolanta Guzik, która prowadzi Szkolne Koło SKKT "Poszóstkowi". Z członkami Koła bierze udział w wielu rajdach i wycieczkach Przygotowuje dzieci i młodzież do różnych konkursów i turniejów. Jej wychowankowie mają znaczące osiągnięcia, między innymi startowali w centralnym etapie OTTK. Popularyzuje zdobywanie odznak GOT, OTP, OK. i innych. Jest przodownikiem GOT. Kol. Wanda Domałacna – Teper pracuje z młodzieżą w I LO w Nowym Targu. Od wielu lat przygotowuje drużynę do turnieju turystyczno – krajoznawczego. Jej wychowankowie zwyciężają na eliminacjach oddziałowych, wojewódzkich i biorą udział na szczeblu centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.
Również do różnych konkursów przygotowuje dzieci i młodzież gimnazjalną kol. Mariola Ziemianek i kol. Adam Błaszczyk.
1. Kol. Jan Ziemba prowadzi Terenowy Odział Weryfikacyjny GOT, a kol. Olga Nosiewicz Odznaki Turystyki Pieszej.


Sekretarz Koła Prezes Koła
Jan Strycharski Celina Sordyl


Nowy Targ styczeń 2004r.


Są nowi przewodnicy.

13 lipca przy Bulandowej Kapliczce na Jaworzynie Kamienieckiej w Gorcach odbyło się uroczyste przyrzeczenie przewodnickie, "obłuczyny" i "blachowanie" przewodników beskidzkich i terenowych wyszkolonych w Nowym Targu.

Kurs zorganizowany został przez Koło Przewodników beskidzkich i terenowych PTTK Oddziału "Gorce". Trwał od kwietnia 2001r. do czerwca 2002r.

Róznymi szlakami na radosne spotkanie doszli ci, którym przewodnictwo i blachy śniły się od lat i przeszli przez 5-dniowy maraton egzaminacyjny. Kilka minut po dwunastej nastapiła chwila skupienia i msza święta odpwrawiona przed kapliczką przez absolwenta kursu ks. Dariusza Ostrowskiego. Po mszy nastąpiły "obłóczyny" nowych przewodników. Na polanie zakwitło od czerwonych koszulek przewodnickich.

Godzina 13.00 dnia 13 lipca to chwila, która każdemu kto był na polanie, głęboko zapadła w serce. Tu w otoczeniu przepięknej gorczańskiej przyrody nowi przewodnicy złożyli przyrzeczenie przewodnickie. odbierali go starsi stażem przewodnicy z nowotarskiego koła, prezes i sekretarz Oddzaiłu PTTK "Gorce", dwóch przewodniczących komisji egzaminacyjnej z Krakowa, dyerktor GPN i członkowie rodzin.

A teraz upragnione blachy są już w rękach przewodników. Ogólna radość i gratulacje. Spełnioły sie marzenai - jeśteśmy przewodnikami!

Myślę, że takiej uroczystości Gorce chyba nie widziały. Wszystko sprzyjało cudowności chwili: słoneczna pogoda, widoki zapierające dech w piersiach, przemiła atmosfera w nowej rodzinie przewodnickiej. Trud i wysiłek rocznej pracy miał wspaniały finał.

Druga część spotkania to szkolenie na przewodnika po Gorczańskim parku Narodowym. Rozpoczął je dyr. GPN Janusz Tomasiewicz przedstawiając historię parku, kapliczki, plany i zamierzenia GPN. Po wykładzie w drogę. Przez Długą Polanę - Turbacz - Czoło Turbacza - Średnie do Koninek. Prowadziły grupę Mariola Stafanik i Krystyna Popko-Tomasiewicz nowo upieczone przewodniczki. O godz. 18.00 nastąpił przejazd do Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej. Tu nastąpiło zakończenie szkolenia, czyli coś dla ciała (gorący posiłek) i dla ducha czyki pokaz multiwizji pt. "Tajemnice gorczańskiej przyrody". Pokaz był tak piękny, że oglądaliśmy go dwa razy. I jeszcze ognisko, gadanie, śpiewogranie, ogólna wesołość.

 Nowy Targ, 13-08-2002r
 Prezes Koła: Celina Sordyl