Godło PTTK
Godło koła

Klub Przewodników Beskidzkich i Terenowych
im. Witolda Pustówki
Oddział PTTK "Gorce" w Nowym Targu

Zarząd Klubu

Aktualnie klubem przewodników rządzi ambitny i życzliwy nam Zarząd:
  1. Adam Jachymiak - prezes zarządu, 
  2. Jadwiga Jurkowska - sekretarz,
  3. Janina Piszczek - skarbnik,

Nad pracami zarządu czuwa oraz dokładnie wszystko liczy i sprawdza
 Komisja Rewizyjna:
  1. Olga Nosiewicz - prezes,
  2. Krystyna Babiak- wiceprezes,
  3. Marek Popielarz - członek.

Siedzibą Koła i Zarządu jest:

Sekretariat Muzem Podhalańskiego PTTK mieszczącego się w Ratuszu na I piętrze w Nowym Targu Rynek 1.

Adres:

Klub Przewodników Beskidzkich i Terenowych
PTTK Oddział "GORCE" w Nowym Targu
Rynek 1 (Ratusz)
34-400 Nowy Targ
www.kpb.nowytarg.pl

e-mail: kpb@nowytarg.pl

Telefon: (0-18) 266-77-76


W imieniu członków Klubu składam serdeczne podziękowania:

1. Kol. Markowi Fryźlewiczowi Burmistrzowi Miasta Nowego Targu, który był inicjatorem powstania strony internetowej oraz udostępnił nieodpłatnie miejsce na Serwerze UM w Nowym Targu.

2. Panu Piotrowi Kołodziejowi, który nieodpłatnie opracował graficzny układ i wykonał techniczną część strony.